Obavijesti / Novosti

PREGLEDAJTE PREDSTOJEĆA DOGAĐANJA U DOMU


Hortiterapija: vrtna terapija

Hortiterapija ima rehabilitacijski učinak, dokazano je da rad u vrtu smanjuje stres, poboljšava senzomotoričke, mentalne i psihosocijalne vještine te pozitivno djeluje na čovjekovo zdravlje, čime se podiže kvaliteta života, a samim time i životni vijek. Iskoristili smo lijepo vrijeme I našim korisnicima pružili novu aktivnost u kojoj će zasigurno uživati.