Obavijesti / Novosti

PREGLEDAJTE PREDSTOJEĆA DOGAĐANJA U DOMU

21. 11. 2018.


SMANJENA POKRETLJIVOST

Dom zaklade Lavoslava Schwarza organizira
PREDAVANJE O SMANJENOJ POKRETLJIVOSTI

Dom zaklade Lavoslava Schwarza organizira predavanje u sklopu plana trajnog usavršavanja za medicinske sestre koje će se održati 21. studenog 2018. s početkom u 13.30 sati u prostorijama doma, Bukovačka 55.

Tema predavanja je smanjena pokretljivost, a predavanje će održati Renata Vuić, bacc. physioth.

Usavršavanje je prijavljeno Hrvatskoj komori medicinskih sestara te se boduje.

Prijave se zaprimaju putem e-adrese: dzls@dzls.hr i ambulanta@dzls.hr ili na tel. 095 2394 109.

Pridružite nam se!
Dom zaklade Lavoslava Schwarza