Dokumentacija

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom zaklade Lavoslava Schwarza uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu zaklade Lavoslava Schwarza.

• na adresu Doma zaklade Lavoslava Schwarza, Bukovačka 55, 10000 Zagreb
• elektroničkom poštom na: dzls@dzls.hr

Usmeno postavljeni zahtjev zaprima Matea Matasić Zuka, v.d ravnateljice i službenica za informiranje, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 01/2394-276.

OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - DZLS
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2023
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2022
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2021
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2020

Natječaji za radna mjesta